Pakostory 2

Nejvýznamnější světoví astrologové totiž zjistili, že konstalace Pakova narození v podstatě úplně neodpovídá žádnému ze všech doposud známých dvanácti znamení zvěrokruhu a tudíž je natolik unikátní, že má jako jediná konstalace jediného člověka na světě pouze svoje vlastní, zcela výjimečné a mimořádné, naprosto originální a unikátní astrologické znamení...!
Po neúnavném dlouholetém výzkumu astrologové zjistili, že se jedná o znamení PAKONĚ...
(OK)

Pozor ! Televizní stanice nova uvede dnes večer válečný psychologický horror Habermannův mlýn, volně inspirovaný působením Paka na jeho posledním pracovišti...
(SM)

Pako-medvěd Pako-dub Pako-hrách Pako-stěna Pako-osoba z perníkové chaloupky "nešli tudy náhodou děti ?" "pleju len"
(SM)

Tož ogaři, je to tady hrozný běéés...:-d
(SM)

Tip pro Paka: Respektovaný server Numbeo.com uvádí, že městem s nejvyšší kvalitou života v Česku je Brno. V celosvětovém žebříčku se umístilo na 46. pozici. Prahu předběhlo o 12 míst a stojí i před Londýnem, Los Angeles nebo Bruselem. Zdroj: http://brno.idnes.cz/brno-nad-prahou-v-zebricku-numbeo-dqa-/brno-zpravy.aspx?c=A160106_2216339_brno-zpravy_tr
(OK)

Úspěšně podnikající a výborně prosperující cestovní kancelář "Leoš&Pakoš" nabízí široko daleko nejlevnější zájezdy k moři ! Doprava nákladními vlaky, raftovými čluny, zavazadlovými prostory kamiónů apod. Zapůjčíme ojetá auta, obnošená trička, kanady i plavky !
(SM)

Z Pakotatistiky: Pako za svůj život zaplatil v Kč celkem 600.000 na alimentech, od svého otce dostal 2500.000,
napůjčoval si, vysmoroval a jinak než prací získal 1.200.000. Poslal 1750 SMS zpráv s negativním obsahem a údajně
2 SMS pozitivní tyto se však nepodařilo dohledat. Nasral, zdeptal a znechutil 786 lidí, z to 11 spáchalo sebevraždu
nebo předčasně zemřelo. 11 lidí začalo užívat antidepresiva. Společenskoosobnostní hodnotový koefecient člověka (běžné rozmezí 1-10)
dle zadaných patametrů byl stanoven na -4,38
(OK)

Pakisté shodou vůle všehomíra rovněž slaví svůj veký svátek 24. prosince. Velký PAKO se sice narodil v dubnu, ale traduje se, že před lety v tento prosincový den byl kdysi ve své kultovní kolbence a právě v tento den sloužil nekonečnou směnu, při které dosáhl svého posvícení a tehdy vznikl PAKISIMUS.
Další podobnost a paralelu s křesťanstvím můžeme spatři i v osobě velkého MEJDLÁKA, kterému zde PAKO půjčil větší sumu peněz, kterou mu zmiňovaný již nikdy nevrátil a zradil ho tedy podobně jako předtím Jesuse Jidáš. Pako se z této zrady podobně jako z pobytu v továrně Madeta už nikdy nevzpamatoval.
Na jeho počest dokonce i šachisté začali nazývat bezvýchodnou situaci PAK (PAK MAT).  Z úst dělníků továren pak právě proto často slyšíme ono známé PAKÁRNA jako označení místa jejich práce.
(OK)

Pako mění příjmení
Přijde Pako na matriku, že bych si chtěl změnit příjmení. Matrikářka říká: musíte uvést důvod změny příjmení. Chcete ho zřejmě změnit kvůli zlepšení kvality života, že? To je pak i bez poplatku. Jo jo, odpoví Pako. A teď už prosím, jen uveďte jaké nové příjmení si budete přát. Mohu si tipnout? ... pokračuje matrikářka. Asi chcete jako ostatní také nějaké motivující příjmení, podle nějaké slavnější osoby, zpěváka nebo herce, že? Jo, jo odpoví Pako. Tak prosím jaké tedy? Pako odpovídá: Noo chtěl bych teď příjmení Brzobohatý.
(ok)

Zajímavosti ze světa: Vývojáři spolu s duchovními vůdci vymysleli pro Pakisty převratnou novinku. Jedná se tzv. “stížnici”. Tato si bere vzor v křesťanské zpovědnici, jenom její účel je jiný. Pakisté se samozřejmě nezpovídají, protože téměř všichni necítí žádnou vinu ani za svoje subjektivní problémy či osobní nezdary. Věří, že za všechno může systém, společnost, nadřízení, jejich okolí apod. Tedy zpovědnice by neměla smysl. Zato “stížnice” dle mínění vývojářů nalezne obrovské uplatnění. Pakista se svým problémem a stížnosti na ostatní přijde do stížnice, kde přednese svou stížnost určené osobě (většinou odsouzenému trestanci) nebo počítači. Pakista následně odchází zhruba o několik procent “vystěžovanější”, což by mu mělo vydržet zhruba týden. Vzniká však počáteční obava z obrovských front a nedostatku stížnic.
(OK)

Zřejmě tedy konečně i Pako nakonec našel svoje místo na slunci a objevil svůj pravý job a talent a spolu s Princem Jasánkem začali podnikat v oboru prodeje roztodivných triček a mikin. Pravidelně je nyní můžeme spatřit na tržišti města Soběslav, ale už se i chystají dobít i Sezimovo Ústí, kde dosud v tomto prodejním odvětví kraloval pan Binh Le Cong, jak nám potvrdil správce místního tržiště pan Ondřej K.
(OK)

Dělat téměř co chce jak chce, svobodně se pohybuje na čerstvém vzduchu, pobývá v příjemném pracovním prostředí, žije v souladu s přírodou, celé dny jen nečinně zevluje a dokonce pracuje v oboru! Stará se o domácí zvířata na jedné malé soukromé zemědělské farmě! Přesto je i v této práci - kterou označuje jako další špinavou, smradlavou, protivnou, nepříjemnou, jednotvárnou, tvrdou, těžkou, náročnou, složitou a namáhavou, mizerně placenou venkovskou pakárnu a dřinu - opět hrubě nespokojen a zdá se, že ani zvířata nejsou s jeho péčí příliš spokojena. Zapomíná se o ně starat, krmit, kydat i hlídat. Nejlíp je to vidět na příkladu slepic, které- údajně proto, aby jim dopřál svobodu - zásadně nezavírá na noc do kurníku, takže jsou vystaveny nejenom mrazu či dešti, ale především svým přirozeným přírodním nepřátelům, díky nimž již jejich řady značně prořídly... Během dne je naopak vězní v kurníku, aby se mu nepletly pod nohama. Pakovo podivné negaholisticko-psychopatické chování se začalo projevovat dokonce i na zvířatech! Náhodní pozorovatelé si již všimli podivného psychotického projevování samotných zdejších zvířat, které je ve zvířecí říši opravdu krajně neobvyklé a naprosto zarážející! Nejlíp je to opět vidět na příkladu slepic, které místo obvyklého "kokodák" celé dny kdákají jen něco jako "to je ale: pa-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko...!"
(SM)

Pozor ! Speciální vodácké zprávy ! Proslýchá se, že letošní vodácká sezóna bude možná posílena o chrabrou vodáckou posádku "Jasná Paka", plánující vyrazit z "Pakova mlýna" na kánoi "Jasněnka" vstříc divokým peřejím, nebezpečným nástrahám a nejrůznějším dobrodružstvím...!
(SM)
Osobnostní a literární kvízy a fakta: Dva rozdílné osudy, dvě naprosto různé osoby a přesto mají něco společného. Kapitán NEMO (podmořský člun Nautilus) a kapitán PAKO (kánoe Jasná Paka). Ptáte se co? Odpověď je jednoduchá: Oba navždy zavrhli tento systém i společnost a oba byli už navždy touto společností zavržení a vyhnáni na její okraj. (OK)


MOMENTKY Z PAKOVA ŽIVOTA:
"Proč pořád nosíte domů jenom samý VEPŘOVÝ?! Jasně jsem vám říkal >Přineste taky někdy ňáký HOVĚZÍ!< Ale vy né, vy pořád jenom VEPŘOVÝ! A nepřikládejte tolik pod tou pecí, pantáto!" (sm)


Zprávy české televize

Čt zprávy: evropská unie rozhodla, že každá bohatá členská země musí přijmout alespoň milión pakistů... Jedná se o příslušníky mírumilovného náboženství, kteří ve svých rodných chudých zemích bytostně strádají a kteří se vyznačují naprostou pasivitou a neschopností k jakémukoli činu, takže z jejich strany žádné teroristické útoky ani jiné záškodnické akce- snad kromě drobných krádeží kol- nehrozí. Zato však hrozí naprostá psychická otrava obyvatelstva, protože věčně nespokojení pakisté disponují obrovskou negativní energií, kterou neustále vyplavují tím, že jí masově šíří po okolí. EU již vyčlenila asi 100 miliard na výstavbu nejluxusnějších hotelových komplexů, kde mají být pakisté zdarma ubytováni a doufá, že zde budou alespoň částečně spokojeni a dostatečně izolováni od zbytku společnosti.
(sm)
 

Z Holywoodu:

Steven Spielberg uvedl do kin nový katastrofický film "Vítězství Pakistů". Stručně z děje: Po letech utlačovaní a skomírání konečně došlo k zvratu. Všichni Pakisté a negaholici v Čechohnusu se sjednotili a společně vytáhli do reálného boje proti špatnému vládnoucímu systému a lidem co ho představují a nastolují bídu a nelidské podmínky všem Pakistům. Jako jeden muž svrhli Pakisté prezidenta, vládu, vedoucí úředníky i kapitalistickou mafii. Konečně zavládla pravda a byla nastlolena vláda Pakistů! Ale najednou nastalo šokující rozuzlení. Nikdo s Pakistů totiž neuměl vládnout, nedokázal sám o ničem rozhodovat ani nic vytvářet nebo udržovat. Staré zásoby byly vyčerpány a systém Pakismu se ve zlomku času rozpadl. Nastal chaos a bída, oproti které můžeme nazvat předchozí stav blahobytem ... a to byl začátek konce světa pro celé lidstvo ...
(OK)

Proslýchá se, že v jednom z následujících vydání pořadu Pošta pro Tebe bude pošťák Onda hledat vzácného člověka proslulého svým optimismem, altruismem a nedozírnou skromností, který nehledí na materiální statky, ale jen na spirituální záležitosti. Pošťák Ondra se ho pokusí kontaktovat v keramičce kde toho času údajně pracuje. Na vzdory své proslulé spokojenosti je jen trochu zklamaný výší svého platu, který dle jeho slov, je ,,nepřiměřeně vysoký" a není v silách jednoho člověka utratit takovou sumu a tak alespoň odvádí polovinu na dobročinnost. Právě hledající je údajný adoptivní syn z Bangladéše který by se rád se svým dobrodincem setkal. Díl Pošty pro Tebe ponese název:,, Hledá se Pako".
(MP)

V.I.P. zprávy: proslýchá se, že chrabrý princ Jasánek přijal na svém domovském královském dvoře udatného českého rytíře Paka, který přijel na královskou audienci s návrhem přejmenovat země koruny české- proti jejímž nešvarům již léta statečně bojuje- na Čechohnus. následník trůnu krále V..., který vlastní většinu českých rybníků a jehož rod již léta zemi tradičně vládne, o Pakově smělém návrhu údajně vážně uvažuje.
(sm)

Pozor ! Exkluzívní zprávy ! Investigativnímu redakčnímu týmu populárního pakowebu se podařilo získat scénář k novému českému westernu, volně navazujícímu na starý známý slavný český western "Limonádový Joe", který se tentokrát bude jmenovat "Porcelánový Pako" a odehrávat v malebném jihočeském městečku Bechyně...; pro ilustraci uveřejňujeme ukázku klíčové scény, v níž nepříčetně rozzuřený šéf bechyňské keramičky s kovbojským kloboukem na hlavě a koltem v ruce pronásleduje hlavního hrdinu po areálu závodu se slovy: "vyndejte tu hlavu z té záchodové mísy, Pako! vidím vás!"
(sm)

Román o "zbytečném člověku" ? - cože on někdo o Pakovi přece jen něco už napsal? :-D
(OK)

Po Čechohnusu se začala nekontrolovatelně šířit nová vlna tzv. Pakománie :-D
(OK)

Z Vatikánu: Z důvodu maximální bezpečnosti a modernizace vozového parku začala církev nově využívat nový typ vozidla tzv. PAKO MOBIL. Jedná se o zapůjčený osobní automobil od náhodného motoristy, čímž se z hlediska pravděpodobnosti možné procento napadení papeže v tomto vozidle eliminuje téměř na nulu.
(OK)

Pakománie v čechách dosahuje vrcholu. Popularita nového českého hrdiny, vystupujícího pod uměleckým jménem Pako- který volně navazuje na někdejšího Ivana Hastrmana z tvůrčí dílny stejné autorské dvojice- dokonce předbíhá legendárního Cimermanna i Švejka...
(sm)

rogram PAKOVO divadlo Tábor:

21.11.    Pako na vodě

27.11.    Pako slaví narozeniny

3.12.      Pako na horách

14.12.    Pako v práci

15.12.    Pako odpočívá po práci

24.12.    Pakův štědrý večer
(spoluautor po vlastní zkušenosti doporučuje! :-D )
(OK)

V Praze se objevily prvni pakomaty, kde si kazdy nahodny kolemjdouci po vhozeni pouhe koruny muze vyzvednout listecek s nejakou nahodne vygenerovanou Pakovou negativistickou zpravou. vytezek z pakomatu poputuje na Pakovu nadaci, aby pako nezemrel hlady.
(sm)

V Čechohnusu nově zavedena Pakolinka nedůvěry a nebezpečí. Pokud na tuto linku zavolá například klient s momentálním psychickým problémem  uvažující o sebevraždě je operátorem v případě nerozhodnosti k činu přesvědčen a zároveň je mu nabídnuta technická pomoc např. stanovením minimální účinné a smrtelné dávky jedu, aby tak nedocházelo k plýtvání finančními prostředky používáním nadměrných dávek.
(OK)

Negaholik, zavislý na pakomatech, přišel o statisíce : "tyhle pakomaty mi zničily život... já nežiju už 20 let..." svěřuje se postižený muž (jako by i v jeho zpovědi zaznívaly časté citáty z lístečků...)
(sm)

Nový hrdina komiksů - PAKOMEN narozdíl od svých předchůdců jako Batman, Superman, Spiderman a dalších šíří po svem okolí negativní energii a BĚS!
(OK)

Využijte akční nabídku na montáž PAKOVODU do vaší domácnosti za pouhých 666 Kč / měsíčně. Stálý přísun negativní energie až do vaší domácnosti. Jihočeské Pakovody a.s.
(OK)

Nalaďte si naše PAKORÁDIO na frekvenci 666 Mhz. Negativní zprávy po celý den!!
(OK)

"je to větší droga než chlast !" tvrdí Zdeněk T. , jeden z dalších častých uživatelů pakomatů
(sm)

Tisíce nadšených následovníků a obdivovatelů se nechává stříhat "na paka", aby se co nejvíce podobali svému idolu. Módní účes "na paka" nahradil dřívější účes "na havla" a stal se podobným společenským fenoménem jako svého času třeba hippies... "je to jakási moderní obdoba známého účesu "podle hrnce". vlasy se zastřihnou rovně nad čelem a fousy se nechají volně růst..." vysvětluje přední vizážistka.
Největší radost mají romové, vietnamci nebo třeba nově i syřani... ti se totiž svému idolu dokonale podobají... ale ani běloši prý nemusejí házet flintu do žita... takové osobnosti jako Rowan Atkinson, Jiří Macháček, Ondřej Trojan nebo Rumcajs jsou přece taky běloši a vypadají skoro jako Pako... "důležitý je hlavně mrtvolný zjev a takový ten typický tupý pakovýraz..." vysvětluje vizážistka
(sm)

Na předvánočních trzích se objevily roztomilé figurky malého Paka a starého R. občas je k vidění i dobrosrdečný S.:-)
(sm)

Největším letošním vánočním hitem se stala čokoládová kolekce foukaných figurek malého Paka, starého R. a dobrosrdečného S.:-)
(sm)

Loutkové postavičky malého Paka, starého R. a dobrosrdečného S. nahradily populárního Spejbla a Hurvínka:-)
(sm)

Pako se stal novým maskotem mistrovství světa v ledním hokeji!
(sm)

Na území bývalého Sovětského svazu už nebude od letošní zimy chodit DĚDA MRÁZ, ale nově PAKO MRÁZ. Další novinkou je, že již nebude dárky rozdávat, ale naopak od dětí vybírat pro vlastní potřebu a zpeněžovat na západním trhu.
(OK)

Náš nový finanční poradce Pako vám poradí jak nejlépe ušetřit ! Poraďte se s Pakem jak minimalizovat svoje životní náklady téměř na nulu, ale zároveň si zachovat důstojnou tvář věčně nespokojeného negaholika, který si věčně stěžuje, že nemá ani korunu !
(sm)

Tisíce lidí se nově hlásí k novému naboženstí tzv. PAKISMU. Je to nenásilné náboženství jehož základem ja tzv. negativní meditace za účelem vyplavování negativních emocí. Meditujícího Pakistu poznáte podle toho, že neustále nadává, bručí, vrčí, škube celým tělem a vyplavuje a zbavuje se tak negativní energie, kterou pak bohužel vstřebávají okolní lidé. Pakismus věří, že vše kolem je špatné a člověk ať dělá cokoliv nakonec skončí ve věčném BĚSU.
(OK)

V Čechách se začínají objevovat první pakoboxy, montované na přízemní byty náhodných spoluobčanů... jedná se v podstatě o jakousi rozměrnou variantu známých baby-boxů, které mohou svobodně využívat všichni lidé, kteří se ocitli v sociální nouzi či finanční tísni jako např. bezdomovci, nezaměstnaní či bývalí zaměstnanci, kteří přišli o práci apod. pokud bezohledný majitel takového člověka vyhodí ze svého bytu, může se pakoboxem zase pohodlně vrátit zpátky k němu domů...
(sm)

Světová gastronomie byla obohacena o nový pokrm ! Jedná se o tzv. pakozón, jehož název byl přejat z názvu patyzón, což je velmi jednoduché vegetariánské jídlo, čímž chtěli autoři naznačit, že se jedná o jídlo chudých... Jde v podstatě o libovolný pokrm, vylouděný na nějakém strávníkovi... sám Pako byl totiž ve svém životě často nucen získávat jídlo od jiných lidí, aby nezemřel hlady nebo aby ušetřil peníze na vyžití... o jídlo se obvykle žádá tradiční pakovou prosbou "dej mi vzorek !", přičemž se zcela logicky a racionálně většinou zkonzumuje veškeré maso, zatímco příloha se zdvořile a velkoryse ponechává momentálnímu dárci...
(sm)

Celý svět internetu, uživatele i IT odborníky začínají děsit tzv. PAKO VIRY, které se začali najednou nekontrolovatelně šířit. Jejich obrovská hrozba, proti které zatím nebyla nalezena účinná obrana, spočívá především v tom, že napadají nejen software veškerých dostupných zařízení, ale i jejich fyzické kovové součásti. Odborníci popisují tento stav napadení přístrojů jako jakýsi "vniřní rez".
(OK)

ČT ZPRÁVY: Biologický PAKOVIRUS nadpadl celou úrodu pomerančů v jižním Španělsku. Ty během pouhých několika hodin zčernaly, zasmrádly a staly se pro lidský organismus naprosto
nepoživatelnými. Další negativní účinky tohoto viru se zkoumají.
(OK)

Pakismus se stal oficiálním náboženstvím Pákistánu, jehož obyvatelé si dokonce odhlasovali v referendu změnu názvu svého státu z původního Pákistán na současný Pakostán. Nový oficiální negativistický náboženský směr pakismus totiž právě díky svému beznadějnému negativismu dokonale vystihuje hlubokou frustraci většiny obyvatel této země, která je jednou z nejzaostalejších na světě. Národním jídlem pakostánu se stal pakozón, jež jakožto jídlo chudých rovněž dokonale odpovídá charakteru této chudé a zaostalé země. Přesto se najdou rebelové z řad tzv. pozitivistické opozice, kteří proti pakismu ve své zemi ostře protestují. ti jsou však tvrdě pronásledováni, zavíráni a popravováni. Pakostán se tak stává spolehlivou baštou pakismu podobně jako třeba severní Korea poslední baštou komunismu. Největší hrozbu však jeho vůdci vidí v uprchlících- emigrujících z této země právě před pakismem- zejména proto, že svojí pozitivistickou nákazu šíří i do jiných zemí...
(sm)

Zprávy z jihočeského kraje: Slavná zbojnická dvojnice Pako-V. zažije možná velkolepý COMEBACK. Tato sehraná dvojice zbojníků, která měla již jednou v plánu chudým brát a bohatým prodávat, což jim bohužel zkorumpovaná rakouská policie překazila, zřejmě obnoví svojí činnost. Jeden z aktérů, Lukáš. V., spatřen opět v ulicích města s kolem, které evidentně nebylo jeho majetkem. Držíme oběma loupežníkům palce!
(OK)

Vizáž jednoho z nich napovídá, že si jako svoje příští působiště možná zvolí proslulý les řáholec poblíž Jičína
(sm)

Až nyní se definitvně prokázal jejich naprosto čistý a počestný úmysl. Bicykly zcizili právě v Rakousku a měli v úmyslu dopravit do České republiky jen proto, že občané ČR se málo věnují tomutu sportu, který má blahodárný vliv na jejich zdraví. Zároveň i jako ekologičtí aktivisté tímto chtěli zmírnit znečišťování ovzduší výfukovými plyny v našem milém Čechohnusu. Žádáme proto rázně zpětné omilostnění obou hrdinů a navrhujeme odškodnění ve výši 20 tisíc Kč za každý den pobytu v nápravném zařízení, veřejnou rehabilitaci a navržení obou na medaili prezidenta republiky. DENÍK BLESK
(OK)

Ostatně tato slavná dvojice byla- podobně jako např. Jánošík, Robin Hood nebo Bonye a Clayde- kromě animovaného seriálu s krycím názvem Rumcajs- již jednou úspěšně ztvárněna ve slavném českém filmu Jedna ruka netleská, kde Paka hrál Jiří Macháček, V. Marek Taclík a jejich šéfy Ondřej Trojan a David Matásek. Těšíme se na další pokračování !
(sm)

Pozor ! Další šokující odhalení ! Pako v masce medvěda účinkoval v krátkém reklamním spotu na svačinku raise... !
(sm)

Pako získal za svoje bezkonkurenční vítězství v náročné kategorii stěžovatele roku přestižní sošku škaredého bubáka, jejímž autorem je známý kontraverzní výtvarník David Černý a která má podle odborníků mimořádnou uměleckou hodnotu. Na druhém místě skončil nevyléčitelně nemocný bezdomovec, který získal šek na 500.0000,- kč "to je ale spravedlnost !" rozčiloval se pako "druhej dostane prachy a první jenom nějakýho pitomýho bubáka ! ale čemu se taky divit v tomhle Čechohnusu !" dokonale tak obhájil svoje vlastní vítězství rozeného negativistického favorita, který za žádných okolností nevychází z formy a každou situaci vidí černě. "k čemu ti ty prachy budou ?" obořil se Pako na bezdomovce "všechny je věnuju na charitu" odpověděl dojatý bezdomovec "no jó, to sou pořád ňáký charity, ale kdo pomůže mně ? Ty si v pohodě, ty už to nějak dožiješ, ale co já...?!" "Pako je obrovský talent" shodují se odborníci "jestli si dokáže udržet takhle skvělou formu i v příštích letech, má reálnou naději stát se v náročné společenské disciplíně stěžovatele roku podobným fenoménem jako Karel Gott ve špičkové pěvecké soutěži Zlatý slavík !" O pakově těsném vítězství v prestižní společenské soutěži největšího stěžovatele roku rozhodl zejména fakt, že za žádných okolností nedokázal vyjmenovat ani 5 věcí, které mu nevadí nebo ho dokonce baví...!
(sm)

ČT zprávy : Nejlepším městem roku bylo vyhlášeno Brno. Nejlepším podnikem roku pak Soběslavský nonstop !
(sm)

Nejlepší pracovní místo pro Paka by byl vrátný- s televizí, volným přístupem na internet a věčně zakaboněným výrazem zpruzeného bubáka...
(sm)

Je 9hodin. st.R. opět spatřen s nákupní tažkou ve městě. Pako vstává a začíná nadávat.
(sm)

Vědci zjistili, že za nebezpečným virem zika se ve skutečnosti skrývá zmutovaný pakovirus !
(sm)

Evropská unie rozhodla, že z důvodu zjednodušení (ale ve skutečnosti samozřejmě zase jenom totálního zuniformování, znormalizování a zlikvidování veškerých specifik jednotlivých národů) zruší písmeno ř. ale já nepřestanu kouřit a říkat ř i kdyby za to měl být trest smrti !
(sm)

Vědci celého světa se usilovně snaží vyvinout obrovskou kudlanku nábožnou; jedinou možnou obranu proti Pakovi !
(sm)

ČT zprávy: Soběslav se v celosvětové soutěži o nejlepší město umístila na posledním místě jako vůbec nejhorší místo k životu na světě ! Na prvním a druhém místě se jako nejlepší světová města v těsném závěsu za sebou umístila Stará a Nová Paka, kde se lidem žije nejlépe, protože je tam nejvyšší životní úroveň, nejvyšší platy, nejlevnější byty a nejvíc pracovních příležitostí !
(sm)

VÍKEND (TV NOVA): českým vědcům se pomocí nanovláken podařilo vytvořit nejčernější čerň jaká existuje... v rámci popularizace a propagace vědy nechali ušít jeden oblek z této barvy, který věnovali Pakovi.
(sm)

Z KULTURY: Známý hudebník, herec a majitel vesnického klubu v Chotěmicích Václav Koubek předává od následující sezóny tento prosperují klub svému synovi Václavovi. Bohužel k lítosti nás všech není důvod předání avizovaný odchod do uměleckého důchodu a pobyt na Bahamských ostrovech. Po svém posledním koncertu sezóny totiž začal Václav trpět podivnými přeludy a myšlenkami se znaky šílenství. Po mnoha lékařských testech i poradách několika alternativních léčitelů mu nakonec byla diagnostikována tzv. Pakóza, kterou se dosud nepodařilo úspěšně vyléčit. Václav byl tedy prozatím umistěn do nedalekého ústavu, který se zabývá výzkumem této choroby. Připojujeme se k jeho fanoušků, držíme mu palce a doufáme v jeho uzdravení.
(OK)

Jako skutečná příčina nebezpečné nákazy pakózou byla nakonec zjištěna krátkodobá přítomnost samotného Paka na tomto koncertu... kterého se z obvyklých finančních důvodů ani nezúčastnil, pouze tam za úplatu odvezl a zase přivezl dva redaktory pakowebu, kteří se koncertu naopak nadšeně zúčastnili... Nicméně těch několik okamžiků pakovy přítomnosti na území Chotěmického klubu zřejmě stačilo k tomu, aby se senzitivní Václav nějakým záhadným způsobem- nejspíše telepatickým přenosem mimořádně intenzívní negativní pakoenergie- skutečně nakazil touto vážnou duševní poruchou, což je další děsivý důkaz opravdu mimořádně silné intenzity, nebezpečnosti, nakažlivosti a zákeřnosti pakovy negativní energie,které podléhají dokonce tak silné, svérázné, nadané, talentované, osobité, svobodomyslné a nezávislé, originální umělecké osobnosti jakou Václav bezesporu je... to však není všechno ! Podle posledních pozorování vzniká důvodné podezření, že se touto nebezpečnou chorobou dokonce nakazil samotný šéfredaktor a hlavní iniciátor, programátor, propagátor a organizátor pakowebu, který s Pakem poslední dobou bohužel docela často osobně pobýval a u kterého se začínají objevovat některé podezřelé symptomy počínající pakózy, patrné z některých projevů jeho chování jako např. nadšený poslech hudební skupiny Lucie apod.
(sm)

Pozor ! Exkluzívní zprávy ze zákulisí štvavého pakowebu ! Investigativnímu týmu rafinovaných pakistů se podařilo v kuloárech tohoto zákeřného antipakistického serveru úspěšně vypátrat důmyslné mimikry jednoho z hlavních redaktorů pakowebu, zbaběle maskujícího- zřejmě ze strachu z tvrdého odvetného úderu udatných pakistů- svoji pravou identitu velkým černým kovbojským kloboukem a černými brýlemi, občas ještě doplňovanými nalepovacím knírem, který byl ovšem samotným bystrým Pakem nejenom okamžitě rozpoznán a odhalen, ale dokonce ho inspiroval k podobnému počinu: Pako si nechal narůst vousy a začal nosit ještě větší, nikoli však černý, nýbrž červený, loupežnický klobouk, přesně v duchu současného pakotrendu horečnatého nakupování nejrůznějších oděvů, šatů, věcí či módních doplňků a jakéhosi celkového upravování, vylepšování či proměňování zevnějšku, vyprovokovaného zaslechnutím stěžejní věty o tom, že "kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká" ze známé "lidové" písně "Šaty dělaj člověka" od Voskovce a Wericha a projevujícího se zejména tzv. tričkománií, tj. jakýmsi zběsilým bezhlavým nakupováním nejrůznějších triček všeho druhu a přesně v duchu pakovy filozofie tzv. trumfovaného či přebíjeného kopírování, projevujícího se např. ve způsobu nakupování tzv. pakodarů, kdy pako nejprve rafinovaně zjišťuje co dotyčnému oslavenci kupuje někdo jiný a pak jeho dar mazaně zkopíruje do rozměrnější podoby, čímž původního dárce de fakto prostě, chytře a jednoduše, bezpracně přebije, přetrumfne či předčí a zároveň v duchu pakovy důkladnosti, důslednosti, opatrnosti, obezřetnosti, zajištěnosti, zabezpečenosti, nenápadnosti, zamaskovanosti, duchapřítomnosti a utajenosti, kterou zlí jazykové- opět zejména z řad nenáviděného pakowebu- samozřejmě zcela zcestně, mylně a účelově, posměšně nazývají paranoidní pakózou, projevující se např. tím, že se Pako vrací zásadně sklepem- kde se důmyslně ukrývá před zvědavými zraky sousedů- do vlastního domu a bytu, ve kterém vypíná mobil i zvonek, aby ho neobtěžovaly nevítané hovory či návštěvy, takže je z vážných taktických důvodů- bez ohledu na jakoukoli denní či roční dobu- nucen trávit drtivou většinu času sledováním televize nebo internetu zavřený ve svém bytě, zatímco nakupování, placení, vydělávání peněz a podobné přízemnosti obstarává jeho otec či bratr... Nicméně Pakova současná zanedbaná loupežnická vizáž je tak dokonalá, že mu jeho sousedé dokonce přezdívají Rumcajs a tuto dokonalou Rumcajsovskou image- kromě nedávného loupežnického angažmá v sousedním Rakousku, kde spolu se zbojníkem V. kradl kola- ještě podtrhuje fakt, že se poslední dobou docela často vyskytuje v lesích a hájích na Běsaslavsku nedaleko legendární chaty "U Šedého vlka" na jejímž pozemku dokonce roste stará vykotlaná vrba- Pakův posvátný památný strom... Postupně byli odhaleni všichni redaktoři pakowebu... jeden z nich vystupoval nejprve v masce Spongeboba a potom se začal vydávat za Českého šachového velmistra Davida Navaru... hlavního iniciátora, organizátora, propagátora a programátora celého serveru- přezdívaného Strašlivý Šedý vlk- nakonec- zřejmě z nedostatku tvůrčí fantazie- nenapadlo nic lepšího než si alespoň obarvit svoje šediny načerno aby si uchoval svůj úzskostlivě střežený mladistvý vzhled- pečlivě udržovaný např. vášnivým provozováním kulturistiky apod.- který občas ještě doplňuje obnošenou vojenskou čepicí...
(sm)

Nepříznivé zprávy... Pakův velkorysý obětavý plán vydělat během tříměsíční předvánoční brigády v elektroskladu Planá dostatečné množství peněz na zakoupení a zaplacení instalace luxusního bojleru, konfortní masážní relaxační vany s perličkovou a vířivkovou koupelí pro 4 osoby, zbrusu novou záchodovou mísu světoznámé evropské značky laufen a pozlacené kohoutky do koupelny ve společné domácnosti, svorně sdílené s otcem, synem a bratrem, bohužel nevyšel... Pako se sice tentokrát překvapivě nestal obětí dalšího pracovního úrazu- způsobeného nelidskými kapitalistickými podmínkami- jako doposud prakticky ve všech svých dosavadních zaměstnáních, zato však způsobil rozsáhlou materiální škodu v celkové hodnotě tří měsíčních platů, které si tu vydělal a protože se ve své nekonečné bohorovnosti zásadně nezabývá nejenom zdravotním či sociálním, ale ani pracovním či žádným jiným pojištěním, musel ji uhradit ze svého, takže je tradičně- stejně jako třeba v případě své sázkařské vášně- dle vlastních slov- opět takzvaně "lehce v mínusu..."
(sm)

Největším stěžovatelem roku byl tradičně vyhlášen Martin Paco R., nejnudnějším hercem roku pak Miroslav Etzler
(SM)
Z kultury: Na populární kombinaci reality show a sitcomu R. (Pakovi) právě zakoupila vysílací práva již jubilejní padesátá země. Touto je Čína, která si však od vysílání tohoto nekonečného seriálu na rozdíl od ostatních neslibuje útok na lidskou bránici. Naopak hodlá tento pořad vysílat na všech tamních veřejnoprávních kanálech s jasnou ideou a nepsaným odstrašujícím podtitulem: Jen se podívejte, kam až to může dopracovat běžná rodina v demokratické společnosti!!
(OK)
 
Po Číně zakoupila práva k tomuto seriálu- zobrazujícímu typickou frustrovanou rodinu v prohnilé imperialistické společnosti- rovněž Kuba a Severní Korea
(SM)

Z REGIONÁLNÍHO SPORTU: Na juniorském šachovém turnaji v Horní Dolní zvolil B Hráč Soběslavi M. Pako R. zajímavou leč předvítatelnou strategii. Po zahájení napínavé partie stojí za zmínku jeho formace tzv. ježek a během hry pak několik pokusů o vidličky. Bohužel celá partie skončila letošní první Pakovou porážkou. Je zajímavé, že po ukončení turnaje a poté co soběslavský B tým odjel zpět na domovskou základnu došlo v místním hostinci k policejnímu vyšetřování, protože byla nahlášena ztráta několika sad příborů a zejména pak vidliček. Pachatele se dosud nepodařilo odhalit.
(OK)
 
Během jízdy do Horní Dolní zvolil Pako, který řídil a celé družstvo vezl na místo utkání svým autem, strategii prudkého ohřevu, kdy měl pod záminkou neustálého mlžení vnitřních skel celou cestu naplno puštěno topení, takže se hráči, namačkaní v Pakově toyotě jako sardinky, doslova smažili ve vlastní šťávě, po němž následovalo po výstupu z auta prudké ochlazení, což Pako vysvětloval tím, že se tzv. technikou kalení pokoušel posílit družstvo a udělat z hráčů "ocelový chlapy"
(SM)
 
Poté, co se Pakovi nepodařilo ani po 10 šachových sezónách vyhrát jeden jediný šachový- podobně jako jeho svěřencovi Jasánkovi jeden jediný tenisový- zápas, získal v místním klubu čestnou funkci řidiče.
(SM)
 
KULTURA (převzato z časopisu TLESK): Jeden z nejočekávanějších a zřejmě nejkontroverznějších mediálních internetových projektů letošního roku známý pod pojmem PAKOWEB ohlásil oficiální spuštění již za 10 dnů snad symbolicky na výročí sametové revoluce 17. listopadu. Zatím se můžeme pouze dohadovat, co bude jeho skutečným obsahem. Proslýchá se, že na povrch vyplavou i dosud nepublikované historky ze života mnoha osobností s velmi šokujícím obsahem a ještě vážnějšími celospolečenskými důsledky. Nejodvážnější hlasy tvrdí, že tento počin může spustit místní masové nepokoje a nastartovat další novodobou revoluci.
(OK)
 
tisková zpráva armády ČR: K havárii obrněných vozidel Pandur došlo při pronásledování neidentifikovatelného jedoucího předmětu stříbrné barvy (ufo) v průběhu minulého týdne v Táboře. Pozdějším zkoumáním zpomalených záznamů video nahrávek a záběrů bylo však zjištěno, že se jednalo o mylnou identifikaci a pronásledování neznámého vozidla stříbrné barvy značky Toyota Yaris s tygřím vzorem potahů na sedačkách. Dopravní experti nedokáží pochopit jak byla tato šokující záměna vůbec možná. Řidič tohoto vozidla dosud nebyl nalezen.
(OK)

REGIONÁLNÍ ZPRÁVY: Řidička, obviněná ze způsobení hromadné dopravní nehody čtyř obrněných vojenských transportérů, které do sebe v pátek 4.11.2016 vzájemně narazily na jordánské hrázi v Táboře bezprostředně poté, co před nimi náhle prudce zabrzdila, bude možná zproštěna viny ! Zjistilo se totiž, že přesně v tuto inkriminovanou dobu nehody jel zrovna před řidičkou Pako se svou toyotou...
(SM)
 
Zajímavosti ze světa: Vývojáři spolu s duchovními vůdci vymysleli pro Pakisty převratnou novinku. Jedná se tzv. “stížnici”. Tato si bere vzor v křesťanské zpovědnici, jenom její účel je jiný. Pakisté se samozřejmě nezpovídají, protože téměř všichni necítí žádnou vinu ani za svoje subjektivní problémy či osobní nezdary. Věří, že za všechno může systém, společnost, nadřízení, jejich okolí apod. Tedy zpovědnice by neměla smysl. Zato “stížnice” dle mínění vývojářů nalezne obrovské uplatnění. Pakista se svým problémem a stížnosti na ostatní přijde do stížnice, kde přednese svou stížnost určené osobě (většinou odsouzenému trestanci) nebo počítači. Pakista následně odchází zhruba o několik procent “vystěžovanější”, což by mu mělo vydržet zhruba týden. Vzniká však počáteční obava z obrovských front a nedostatku stížnic.
(OK)

Ministersvo vnitra vyhlásilo nové výběrové řízení na výrobu a instalaci STÍŽNIC. Bude se jednat zřejmě několika miliardovou částku. Bylo totiž zjištěno, že Pakisty produkovaná energie při procesu stěžování je tak obrovská, že působí likvidačně podobně jako radioaktivní energie i na veškerý fyzický materiál z kterého je stížnice vyrobena. Ten pak ztrácí životnost několikanásobně rychleji, než při jeho použití za jiným účelem a vynaložená částka musí tedy mnohonásobně narůst. Toto navýšení se však již stalo terčem stížnosti Pakistů ve stížnicích.
(OK)

Vědci z výzkumného projektu CERN v této návaznosti zjistili, že právě v případě stížnosti na stížnost může v důsledku střetu protichůdných reakčních sil docházet ke vzniku tzv.
červích děr jejichž výskyt v našem prostředí může mít katastrofické následky pro celý náš vesmír! Po zveřejnění této zprávy opět došlo ke stěžování Pakistů na tuto uvedenou informaci.
(OK)

Ministerstvo vnitra vydalo ve věci hromadné dopravní nehody čtyř obrněných vojenských vozidel značky Pandur v pátek 4.11.2016 na jordánské hrázi v Táboře své závěrečné omluvné prohlášení, ve kterém lituje této události, která ohrozila místní silniční provoz i běžný civilní život a zároveň vysvětluje jak k ní vlastně došlo: Elitní vojenský útvar, ozbrojený silnou vojenskou technikou, totiž zprvu skutečně zuřivě pronásledoval krajně podezřelého řidiče osobního automobilu značky Toyota Yaris stříbrné barvy ! Na základě Pakovy vizáže- zachycené tajnou bezpečnostní kamerou, zaznamenávající každého podezřelého řidiče- se totiž domníval, že se jedná o nebezpečného islámského teroristu...
(SM)
"Já nemám žádnou toyotu ! Já rozumim jen fiatům !" dušuje se skutečný majitel vozu, zapsaný v TP
(SM)

První letošní oficiální sjezd pakistů v hospodě Na Růžku opět skončil jednomyslným závěrem... Pakisté se opět usnesli, že "je to všechno na hovno"
(sm)

Ke kuriózní situaci došlo v Táborské pobočce firmy Mountfield , kam si šel jistý zákazník zvaný Pako koupit sekačku. V akci ,,Kolo štěstí" nejen, že si nevytočil kýženou slevu, ale kolo které se pod jeho rukama utrhlo byl nucen na své náklady uhradit a škoda ve výsi 2.000 Kč mu byla připočtena k ceně nákupu.
(MP)

Podle nejnovějších Pakovýzkumů spokojenosti se zaměstnanci v Čechohnusu umístili na 211 místě z celkem 206 všech zemí světa.
(OK)

OSLAVA NOVÉHO ČÍNSKÉHO ROKU.
Regionální zprávy:
V sobotu, 28. ledna 2017 od 18.00 hodin se v prostorách Jihočeské Univerzity Tábor opět uskuteční netradiční silvestrovská oslava Nového čínského roku- tentokrát ve znamení KOHOUTA. Dobrou zprávou je, že účast na letošní oslavě definitivně potvrdil MISTR. Špatnou zprávou ovšem je, že se ani letos této oslavy nejspíš nezúčastní PAKO. Má totiž strach, aby ho GIGANTICKÝ KOHOUT- který je maskotem letošního ročníku- NEPOKLOVAL ZOBÁKEM!
(SM)

Akce Čínský Nový rok se potýká s dalšími problémy. Bohužel účast letos nepotvrdila jedna z hlavních široce oblíbených osobností, která by jistě přilákala i další davy fanoušků.
Pako - vzor nás všech, optimista šířící pozitivní energii na všechny kolem, člověk vedoucí úspěšný plnohodnotný osobní i profesní život, vzorný otec, skvělý kamarád, přispívatel a organizátor nejen řady charitativních akcí. Ač sám milionář, proslul např. projektem, při němž pobýval dobrovolně v hladomorně, aby zde poznal odvrácenou stránku společnosti. A dále rovněž podobně jako např. král Václav IV. podniká (ve speciálně vyrobeném kostýmu na míru za 1500 euro) časté výpravy mezi odpadlíky opravdu velmi autenticky převlečen za bezdomovce. Momentálně se věnuje i dalšímu tentokráte fyzioterapeutickému projektu - gaučterapii, jehož cílem ve zkratce je dokázat, že starý gauč stará záda neuzdraví.
(OK)

ZAJÍMAVOSTI ZE SPOLEČNOSTI:
Zatímco většina lidí byla podle nezávislých statistických společenských průzkumů z letošních svátků tradičně "naměkko", PAKO zůstal standartně NATVRDO.
(sm)
 
Jednání o obnovení suverenity Tibetu za účasti duchovního vůdce Dalajlámy i nejvyššího představitele Číny proběhne v roce 2017 v Čechohnusu v rámci dalšího ročníku tzv. Pálení Paka u jezu Čejnov v Soběslavi. Pozvaný Pako se opět odmítl zúčastnit s odůvodněním “Protože tam budou samý magoři!ˇ”
(OK)

Já vím co Paka už navždy obměkčí a změní k pozitivnímu vnímání - když mu zazpíváme do ouška písničku od Heleny Vondráčkové: Prosím ještě světu šanci dej, je kulatej a chce mít rád!!
(OK)

Světoznámá compuaterová firma uvedla na trh novou funkci počítače, doplňující starý známý nezbytný dosavadní "koš". jedná se o tzv. "pakoš" jehož spuštění prakticky zlikviduje celý počítač. Skeptikové považují tuto funkci za zbytečnou či dokonce škodlivou... Nadšeně ji naopak vítají nejrůznější hackeři, drogoví dealeři, sexuální násilníci, zločinci či mafiáni, protože jim umožňuje rychle zahladit stopy veškeré trestné činnosti zaznamenané na jejich počítačích... Největším příznivcem této novinky je Petr. B.
(SM)

Dne 14.11. se uskuteční spanilá jízda chrabrého prince Jasánka ze Soběslavi do Gmündu. Tímto se na Vědomost dává nutnost dodržet přesný časový harmonogram příjezdů a odjezdů vlaků, milé vystupování obsluhy a projev náležité úcty. Jakékoli pochybení může být trestáno vyjmutím nedbalé osoby z kontaktů přátel Facebooku prince Jasánka, případě smazáním ze seznamu kontaktu v mobilním telefonu jeho jasnosti. V dlouhodobém horizontu se tento vystavuje nebezpečí nemožnosti vstupu do nově nastupující Pako sociální sítě, případně vložení do seznamu nepřátel jednoho ze zakládajících členů dvojice Jasná paka. Nutno dodat, že při současné situaci stagnace Facebocku a budoucí expanzi Pako sítí nelze toto nebezpečí brát na lehkou váhu.
(MP)

Z Pakotatistiky: Pako za svůj život zaplatil v Kč celkem 600.000 na alimentech, od svého otce dostal 2.500.000, napůjčoval si, vysmoroval a jinak než prací získal 1.200.000. Poslal 1.750 SMS zpráv s negativním obsahem a údajně 2 SMS pozitivní tyto se však nepodařilo dohledat. Nasral, zdeptal a znechutil 786 lidí, z to 11 spáchalo sebevraždu nebo předčasně zemřelo. 11 lidí začalo užívat antidepresiva. Společenskoosobnostní hodnotový koefecient člověka (běžné rozmezí 1-10) dle zadaných patametrů byl stanoven na -4,38
(OK)

Novinky z IT a sociálních sítí: PAKOBOOK během své krátké měsíční existence už na plné čáře v oblasti popularity sociálních sítí porazil do této chvíle bezkonkureční FACEBOOK.
(OK)

Před chvílí jsem slyšel v rádiu, že údajně vznikla nějaká nová funkce "ředitele štěstí", který se má prý starat o spokojenost zaměstnanců dotyčné firmy, takže si prostě nemohu nevzpomenout na Paka: za
1) to by byla práce pro něj !:-d za
2) nebo by naopak mohl dělat ředitele neštěstí !:-d a za
3) opravdu by mně zajímalo jak by si takový ředitel štěstí poradil ve své firmě s Pakem !:-d
(SM)

Já vím jak by si poradil. Pokud by ten ředitel chtěl, aby mu ve firmě aspoň trochu štěstí zbylo, tak by PAKA logicky hned vyhodil.
(OK)

Takže další Pakův nepřítel č.1:-d nebo by ta firma nemohla zaměstnávat 1 ředitele štěstí na 100 zaměstnanců, ale 100 ředitelů štěstí na 1 Paka:-d
(SM)

...ale myslíš že sto ředitelů štěstí by na něj stačilo?
(OK)

ne.
(SM)

ZE VZDÁLENÉ LODI DOZTRACENA DOZNÍVALY POSLEDNÍ VÝKŘIKY ŠÍLENÉHO PAPOUŠKA PAKOUŠE: To je konecna tady... audity a kontroly neprijdou na nic... je to k nicemu...
(SM)

Pako by mohl dělat migrantům osvětu života v ČR, to by mohla vláda dobře zaplatit. Nešlo by to zařídit? Prostě by jim vyprávěl o tom jak se tady žije...
(MP)

a nemyslel to snad ani zle... Pakosta... však kam šláp tam sto let... tráva nerostla ... !!!
(SM)

Taky se vám chce ze všeho blít v tomhle Čechohnusu ?! Použijte naše nové záchody z Bechyňské keramičky přímo od Paka !
(SM)

Tomáš Halík: Je tady celá řada lidí, kteří by mohli být dobrými prezidenty. (My už samozřejmě všichni tušíme kam tím Halík asi míří...)
(OK)

Jednoho pozdního odpoledne se chrabrý princ Jasánek rozhodl poctít svou vznešenou návštěvou v kempu zvaném Karvánky, u jeho domovské SoBěsLavi redaktory Pakowebu, kteří sem připluli pod vedením Šedého vlka načerpat novou inspiraci v doprovodu samotného Paka a potěšit je tak svou přítomností. Přijel tedy sportovně na svém moderním velocipedu a přisedl k nim bezstarostně ke stolu. Nic netušíce, bavíce se i je, čas ubýval a na krajinu se zvolna snášelo šero a s přibývajícím časem i tma. Po dosažení hranice alkoholu v krvi přítomný redaktorů a naplnění času při kterém i nebohý samotný velký Mistr musel opustit své stanoviště z úkrytu chaty Šedého vlka marně čekaje na spásnou krabičku cikaret, vydala se tedy tato skupina pod vedením Šedého vlka k lodi která je měla té temné noci dopravit na stanoviště, které již bohužel musel Mistr opustit a shánět po několika zoufalých sms zprávách svou oblíbenou kratochvíli uskladněnou v malé krabičce někde cestou do svého obydlí. Princ se zachoval velice hrdinsky a nedbaje své urozenosti vrhl se do bláta a naší skupinou poslal do divoké vody po proudu na chatu. Sám se vydal zpět do kempu, kopcem nahoru a bezstarostně si objednal další sklenici lahodného moku aby zapil útrapy které doprovázeli naší skupinu při hledání lodi v této černé tmě. Po zkonzumování chtěl tedy usednout na kolo a vydat se poklidně domu, ulehnout a nabrat sil do dalších dnů jeho nabytého programu, když v tom zjistil, že zadní světlo svého sportovního stroje nesvítí vlivem vybitých baterií.Sám zajistil tedy hladký odjezd celé skupiny, osiřel na tomto vzdáleném místě, jehož obyvatelé se poklidně odebrali do svých domovů. V náhle propadnuvším zoufalství vytočil číslo udatného rytíře Paka který nelenil a sám se na svém bicyklu vydal Prince zachránit z místa ze kterého neměl nebohý možnost návratu. Redaktoři Pakowebu již ulehli znávaní mírou dobrodružství prožitého dne, když uslyšeli radostné klepání příchozí dvojicí Jasná Paka na dveře, okna a vůbec čeho co znělo, dávajíce najevo radost z toho jak bezproblémově zvládli absolvovat náročnou cestu při které Pako nahrazoval zadní světlo Princovo. Šedý Vlk otevřel dveře, radost byla veliká na obou stranách a všichni vyčerpaně ulehli na postelích a nahradily rušný den poklidným nočním spánkem. Od té doby pojal Pako až otcovskou náklonnost k Princovi.
(MP)

Rozrůstající se společnost Pakoweb s.r.o. dále přijme na hlavní i vedlejší pracovní poměr grafiky, animátory, korektory, redaktory a pracovníky do obchodního oddělení projektu Pakoweb. Možná i práce z domova. Platové zařazení dohodou, s garancí nadprůměrných výdělků v rámci Čechohnusu.Základní podmínka je vstupní test nebo doložení potvrzení že uchazeč není postiženen Pakózou a jinými mutacemi pakovirů. Znalost pakoprostředí výhodou.
(OK)
Z Pakobrazu:
Pako u psychiatra: "Pane doktore, já mám takovej problém, všichni mně ignorují..."
Psychiatr: "Další, prosím...!"
(SM)

JAK ŘÍKÁVAL UŽ PRAOTEC PAKO: KDO NENADÁVÁ NENÍ PAKO
(SM)

Pako přijede do Švýcarska, aby si tu uložil nějaké peníze, protože je to mnohem bezpečnější než u nás. Když přijde do banky, opatrně se rozhlédne, zda ho někdo nepozoruje. Několika rychlými kroky přiskočí k přepážce a říká jedné z pracovnic: "Dobrý den, chci si tu uložit nějaké peníze." "A kolik?" zeptá se pracovnice nevzrušeně . Pako se paranoidně rozhlíží a zašeptá: "Pět miliónů!" "Ale pane!" směje se žena "Tady se za chudobu přece vůbec nemusíte stydět!"
(SM)

Televize Nova začala vysílat nový český sitcom R. s nejpopulárnějším současným komikem Pakem v hlavní roli. Seriál je sledovanější než oblíbený Combeck
(SM)

Druhá řada sitcomu R. se bude odehrávat na chatě. "původní profesí hlavního hrdiny je totiž zvěrolékař. Než se stal populárním hercem, studoval na zemědělské fakultě,, proto jsme chtěli přenést seriál více do přírody" tvrdí tvůrci
(SM)

NAHODNY URYVEK ZABAVNEHO PORADU "ONE MAN SHOW PACO" PAKO: "A nejlepsi je ze na Prefe sem byl v pondeli 15 hodin v utery pohoda 8,5 ve stredu 16 hodin vcera 12 a dneska zase 12 a to chce abych sel i o vikendu" DIVACI: "HAHAHAHAHAHA:-D!"
(SM)

Autoři úspěšného seriálu Akta X se rozhodli pro pokračování v podobě jedné série, tentokrát na pokračování ve kterém budou naši hrdinové Hudler A Skolijésa pátrá po ztraceném vládním majetku v podobě Androida který si sám o sobě vlivem chyby v programu myslí, že je člověk. Původně se jednalo o humanoidní stroj ZDENĚK-T.V.R.Z.-0815-666 sestrojený za účelem vyvrátit všechna světová náboženství a vyhnout se tak zbytečným válkám náboženského původu. Bohužel došlo k chybě v jeho operačním systému a ač je schopen velice rychle získávat nové poznatky, hlavně z internetu, již není schopen dospět k žádnému závěru, navíc stále dokola opakuje jisté naučené fráze, které navíc opakuje zcela nezávisle na dialogu či jakékoliv očekávané reakci kterou vykazují už děti starší 5 let. Bohužel tento android stále dokola tyto cykly opakuje bez jakékoliv možnosti názorového či mentálního posunu.Těšit se tedy můžeme na rozličná dobrodružství našich hrdinů kterým bude indicie opět podávat jistý tajemný, tajný agent vysokého postavení FBI, přezdívaný Kuřák, nově obohacen o tajemný, slušivý klobouk podtrhující jeho intelektuální výši a tajemnost. Jedna z jeho rad bude spočívat v tom, že android je plně automatizován a o jeho pohon se stará pivo, které však musí velice často doplňovat. Další stopa bude, jeho drolení, které si sám vysvětluje obviňováním svého okolí z posypání cukrem. Popřejme tedy našim hrdinům vyhledání tohoto androida, dopravení do laboratoře kde bude jeho povrch upravený lakem software updatován a dále zkoumán v laboratorních podmínkách.
(MP)

Zestárlý a frustrovaný Tom Cruis opustil scientologickou církev a přestoupil k pakismu.
(SM)

"Pako byl můj vzor" přiznává ján Zákopčaník, bývalý moderátor předpovědi počasí.
(SM)

Nalaďte si tv Paco! Nejlepší pořady, filmy a klipy zlatých osmdesátých let !!!
(SM)

Nalaďte si tv Paco! Nejlepší pořady, filmy a klipy zlatých osmdesátých let !!!
(SM)

Podobně jako většina náboženství má i Pakismus svojí svatou knihu. je to Pakova bible. Narozdíl od Satanské bible, z níž vychazí, má však na svoje čtenáře- ze kterých se pak díky tomu snadno stávají početní stoupenci pakismu- mnohem silnější a sugestivnější přesvědčovací účinek a negativní dopad než její předloha. Nejrůznější odborníci, literární badatelé, historici a vědci dlouho zjišťovali proč. Nakonec vědci, zkoumající Pakovu bibli, dospěli k zajímavému závěru; zatímco Satanská bible se všemi těmi svými barvitými popisy, obrázky, ilustracemi, hrůzami, démony, děsy a běsy sice docela intenzívně hrozí, straší a děsí, ale tím pádem svým způsobem zároveň jakoby hororově baví, Pakova bible je mnohem rafinovanější: ta totiž svoje čtenáře přímo znechucuje, ubíjí a nudí, což je mnohem účinější ! Neustále se opakující, jakoby strojové, nekonečné negativistické litanie- jejichž jednotvárný, monotónní, stereotypní literární styl snad poukazuje na bezútěšný, odlidštěný a zautomatizovaný život dělníka pracujícího v pásové výrobě archetypální fabriky, která autora tolik inspirovala- obsažené v Pakově bibli, totiž deprimují čtenáře snad ještě víc než sám satan z její předlohy... proto jsou taky typičtí čtenáři Pakovy bible- narozdíl od běžných vášnivých, divokých, agresivních a energických psychopatů- na první pohled zcela zjevně deprimovaní, úplně bez energie,ležící, spící nebo tupě zírající na televizi či do počítače, které svorně kritizují, zvedající se pouze na záchod či k jídlu, jež většinou nazývají nepoživatelným blafem, připomínající živé mrtvoly bez zájmu o cokoli. Všechny texty Pakovy bible jsou jakýmisi žalmy, epigramy či aforismy, ale narozdíl od nich nejsou psány ve verších ani nemají žádný hlubší význam či smysl, podtext nebo přesah, pointu, myšlenku či nadstavbu, nýbrž výhradně poouze vždycky obsahují nějaké konkrétní negativní přízemní sdělení, takže jsou dostupné a srozumitelné všem širokým, lidovým, primitivním masám...
(sm)

Nejvyšší náboženský vůdce Pakismu se setkal s Dalajlámou. "je to blázen ! líčil jsem mu všechny svoje životní běsy a on se celou dobu jenom usmíval a modlil..." komentoval později schůzku Pako.
(sm)

Ačkoli někteří významní badatelé;-) spatřují v Pakismu především podobnost s Křesťanstvím, jiní, snad ještě významnější objevitelé;-);-) v něm naopak vidí jasný odkaz Buddhismu... podobně jako Buddha byl totiž synem bohatého válečníka, žijící v přepychu královského paláce, byl i Pakův otec výraznou a svéráznou osobností, sršící celoživotním optimismem a zahrnující svého syna materiálním blahobytem. Podobně jako Buddha jednoho dne opustil zdi královského paláce, potkal chudého, nemocného, umírajícího starce, uvědomil si, že život je utrpení, opustil svého syna, věnoval se askezi, začal meditovat, objevil střední cestu a dosáhl osvícení, vyšel Pako jednoho dne z otcova domu, opustil svého syna, spatřil strašlivý svět samých fabrik a o815ek, kde dosáhl posvícení a poznal, že vše je "hroznej běs" což před svým pozitivisticky zaslepeným otcem, žijícím v nevědomosti i dobrosrdečným bratrem opakoval tak dlouho až mu jeho otec začal říkat "ty jsi ale Pako !" podobně jako se Siddhárta Gauthama začal později nazývat probuzeným- Buddhou. pako přijal nové jméno za své a začal důsledně praktikovat Pakismus. a stejně jako buddhismus má svoji hlavní mantru "óhm mani padme húm" tak i z úst Pakistů občas slýcháme jakési podivné mantry jako například "dědovííí...!", "vymyšli něčo...!", "musiš zabiť...!" nebo již zmiňovaný "hrozný běs...!"
(sm)

Podle legendy hrával velký Pako v mládí na basu, ale protože již od útlého věku disponoval neuvěřitelnou negativistickou silou, podařilo se mu téměř vždycky hned po prvních pár tónech zpřetrhat všechny struny. Nejlepší světoví výrobci hudebních nástrojů se celá léta marně snažili vyvinout kytaru, která by odolala náporu pakovy negativní energie, ale nikdy se jim to nepodařilo. a tak mladý Pako musel přestat na basu hrát, což ještě více prohloubilo jeho životní frustraci a celoživotní víru v Pakismus... dnes je Pakova basa vystavena jako vzácná relikvie Pakismu- podobně jako je třeba svatý Grál, Kopí osudu nebo Turínské plátno zase vzácnou relikvií Křesťanství- jako jediná basa na světě, která nemá struny a na kterou se nedá hrát...
(sm)

Pakovi zbojnické kořeny u něj nalézáme už v mládí, kdy například již na střední škole jako vůdce studentského gangu odcizil ze školního autoparku 
traktor značky ZETOR, čímž dal jasně najevo svůj negativní postoj k fungování tehdejších jednotných zemědělských družstev. Ano, byl to muž činu a né planých slov a slibů. I proto již tehdy dostal svou první přezdívku - MLČETI ZLATO.
(OK)

JAK OSTATNĚ DOKAZUJÍ I JEHO PÍSEMNÉ PROJEVY: Nemam kredit jen na 1 sms na sachovy klub Vste Cb myslim uz taky nevim presne
(SM)

Téměř geniální schopnost vlastní obhajoby prokázal například tehdy když svému vlastnímu otci odcizil poměrně vysokou sumu peněz, aby zabezpečil svoji rodinu, živořící z mizerného platu dělníka, vykořisťovaného v nepřetržitém třísměném provozu legendární továrny Madeta nemilosrdné kapitalistické společnosti, přičemž se hájil slovy: "udělal jsem špatnou věc pro dobrou věc !" nebo když mu jeho otec zakoupil osobní automobil, což Pako opět velice vtipně a trefně okomentoval, upřesnil a uvedl na pravou míru slovy: "já to auto koupil a otec ho zaplatil..." a takových příkladů bychom našli celou řadu...
(sm)

TV NOE: Při nedávném rozhovoru s papežem ve Vatikátu PAKO uvedl: Tak Ježíš byl v pohodě, protože věděl, že zase vstane z mrtvejch. A nemusel dělat 12 let otroka v Madetě. Prachy taky měl, protože mu už hned po narození přinesli tři králové spousta darů, tak to pak prodal že joo. Noo a taky vydělal určitě spoustu peněz prodejem Bible - to je jasný ...
(OK)

Celý rozhovor Paka s papežem na tv noe.cz: "taky byl ježíš v pohodě, protože neměl syna, takže neplatil alimenty. a ušetřil spoustu peněz za jídlo a pití nebo lodní dopravu když jedinou rybou uměl nasytit zástupy, proměnit vodu ve víno nebo chodit po vodě... to se to pak dělá revoluce, žejo..."
(sm)

Rodný jazyk Čechohnusu byl obohacen o nový pojem; jedná se o tzv. "pakodar", což je v podstatě jakýsi šalamounsky rafinovaný, "pohádkový", "židovský" či "skotský" "dar nedar" obvykle nějakého hudebního či literárního charakteru jako např. nějaké cédéčko, kniha apod., který Pako někomu nejprve věnuje a pak si ho od něj sám zapůjčí aby se z něj rovněž mohl radovat, aby ho rovněž mohl užívat a aby se z něj rovněž mohl těšit; přečíst si darovanou knihu, poslechnout si darované cédéčko apod. přičemž doufá, že obdarovaný v záplavě jiných dárků či víru dalších událostí na jeho dárek zapomene a pokud si někdy náhodou vzpomene, nepřijde mu vhodné vyžadovat svůj dárek zpět...
Dle nejnovějších zpráv čt24 neodpovídá dnešnímu pokroku Facebookové třídění požadavkům z oblasti kontaktů rozdělení do jedné jediné skupiny ,,přátelé". Tudíž na četné stížnosti zvažuje byť z podnětu jediného zato váženého a po všech pracovištích neustále - vzhledem k nedostatku finančních prostředků v tomto Čechohnusu propouštěného prince Jasánka Mark Zuckerberg přidání dalších 3 položek - nepřítel, úhlavní nepřítel, koaliční partner. Princ Jasánek se k celé situaci vyjádřil: ,, Jsou lidé které je zabít málo. Jako potomek bratra Žišky jsem volil odebrání z přátel, ale rád bych volil tvrdší postih lidí na jejichž kategorizaci je i jak se zdá faceboock krátký."
(MP)

Vítáme vás u dalšího putování po táborských restauracích aneb fajnšmekr přezdívaný (právník co se nebojí pustit kačku za dobrý jídlo)
J... H... doporučuje. Dnes je to restaurace Nautilus a s hlavnímu menu -
JESETER Kaviár z jesetera z vodňanské farmy s vajíčkovým salátem a opečenou briožkou 1 150,-
(OK)
Nejnovější šokující zprávy! Ačkoli si Pako neustále stěžuje, že nemá ani korunu tak si skutečně koupil auto! Pro jistotu Toyotu, což je podle jeho vlastních slov jediná slušná značka, kterou má smysl kupovat a on přece nebude kupovat nějakou podřadnou šunku... bby mohl dojíždět do práce na keramičku... kde nakonec nebude dělat jenom se svým bratrem S. , ale dokonce i synem F. ...
(SM)

Nejspíš Pako doopravdy vyhrál, jinak si totiž nedovedu vysvětlit kde by takový neustále nespravedlivě pronásledovaný, utiskovaný a diskriminovaný nemajetný sociální případ, který si od tebe musí pořád půjčovat peníze a ode mně brát cigára, najednou vzal tolik peněz... Nevím který R. odejde z keramičky jako poslední, ale vsadil bych se kdo vypadne jako první...
(SM)

Když jsem však Pakovi logicky navrhoval, že by si v práci měli s bratrem zařídit stejné směny, aby tam dojížděli společně, dozvěděl jsem se, že bratr naprosto rezolutně odmítá nejenom sloužit s Pakem stejnou směnu, ale dokonce s ním za žádnou cenu nechce radši ani dělat na stejném pracovišti:-d Jinak z pakowebu mám docela radost; a vidím, že se navíc skutečně zdárně obohacuje o další přispěvatele... :-)
(SM)

Jubilejní zákazník renomované japonské firmy Toyota Pako vyhrál prestižní letecký zájezd do Fukušimi ! Vzhledem k ceně letecké dopravy se jedná o poměrně vysokou finanční výhru, přestože nezahrnuje zpáteční letenku...
(SM)

Po nedávném marketingovém průzkumu trhu svých zákazniků se firma Toyota rozhodla oprášit svou starou známou reklamu, v níž účinkovali opice, obdivující vozidlo jejich značky, jen místo opic tentokrát obsadila do hlavní role staronového reklamního šotu Paka... Přičemž základní reklamní slogan zůstává stejný: "Nic není nemožné... Toyota !"
(SM)
22.12.2017 21:55:22
mateo.monte7
bess01.jpg
Vítejte na Pakowebu, věnovaném všem Pakům a Pakárnám !

Veškeré postavy a události na tomto webu jsou smyšlené a skutečnými osobami nebo událostmi v reálném životě pouze inspirované... Jakákoli podobnost se skutečnými osobami nebo událostmi v reálném životě je čistě náhodná... Pokud se některé osoby ve smyšlených postavách či událostech poznají, není to vina Pakowebu...


Poznámka redakce:

Prosíme čtenáře Pakowebu, aby omluvili pravopisné, gramatické a jiné chyby na tomto webu. Tyto jsou způsobeny častým napadením webu pakoviry. Děkujeme za pochopení.  
počet přístupů na Pakoweb:
Drž se dál od lidí, kteří přichází jen proto, aby se podělili o stížnosti, problémy, katastrofy, obavy a pomlouvání jiných. Jestli někdo hledá odpadkový koš, aby do něj hodil své smetí, ať to není tvá mysl.
Dalajláma
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one